máj.
11

Egyszerűsödő hatósági eljárások a veszélyhelyzetben

A Magyar Közlöny 104. számában megjelent a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésrőlszóló 191/2020 (V.8.) Korm. rendelet, amely sok tekintetben egyszerűsíti a hatósági eljárásokat, ide értve a mérnökök által igénybe vett építésügyi hatósági eljárásokat is a veszélyhelyzet ideje alatt.

A rendelet hatálya a kormányzati igazgatási szerv, a  kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására kijelölt szerv vagy szervezet, a  kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására feljogosított személy hatáskörébe tartozó,- az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény -szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra terjed ki. 

A rendelet hatálya nem terjed ki – többek között -
a) a rendelet 1. mellékletében meghatározottakra,
b) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és
c) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

A veszélyhelyzet fennállása alatt az  engedélyköteles tevékenység – a  rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az  ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető –az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.
Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az  ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is.
A hatóság a meghatározott határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel megtiltja a rendelet 6.§-ában foglalt feltételek fennállása esetén.
Ha a rendeletben foglalt határidő úgy telik el, hogy az értesítés elektronikusan nem kerül közlésre, vagy azt a bejelentővel szóban vagy távközlő berendezés útján nem közlik, a határidő lejártát követő napon az értesítést közöltnek kell tekinteni

A hivatkozott rendeleteket tartalmazó Magyar Közlöny megtalálható az alábbi linkre kattintva: Magyar Közlöny 104. szám