máj.
28

Közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő módosítások

A Magyar Közlöny 122. számában megjelent a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet.

A rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása során kimondja, hogy alagút, valamint négy méter szabad nyílást meghaladó híd építése csak jóváhagyott kiviteli terv alapján kezdhető meg. Alagút, valamint harminc méter szabad nyílást meghaladó híd építése esetén a műszakilag elkülöníthető munkafázisok kiviteli tervei külön-külön is jóváhagyhatók.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása érinti a jogosultságokat tartalmazó 1. melléklet szabályait. A módosítás alapján:

1. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.  melléklet II.  pontjában foglalt táblázat D:22 mezője helyébe a következő mező lép:

 

Szakmagyakorlási terület megnevezése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)

(22.

Sajátos műszaki tervezési terület)

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő föld alatti létesítmények, alagutak bányászati tervezése.

 

2. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.  melléklet II.  pontjában foglalt táblázat D:30 mezője helyébe a következő mező lép:

 

Szakmagyakorlási terület megnevezése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)

(30.

Szakági műszaki tervezési terület)

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, különleges szerkezetek tervezése.

 

3. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.  melléklet II.  pontjában foglalt táblázat D:35 mezője helyébe a következő mező lép:

 

Szakmagyakorlási terület megnevezése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)

(35.

Szakági műszaki tervezési terület)

Talajvizsgálati jelentések készítése, földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek geotechnikai tervezése, föld alatti műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások, támszerkezetek geotechnikai tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

 

4. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.  melléklet IV.  pontjában foglalt táblázat D:8 mezője helyébe a következő mező lép:

 

Szakmagyakorlási terület megnevezése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)

(8.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület bányászati építmények szakértői részszakterület)

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, alagutak bányászati szakértése.

 

5. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.  melléklet IV.  pontjában foglalt táblázat D:12 mezője helyébe a következő mező lép:

 

Szakmagyakorlási terület megnevezése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)

(12.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület tartószerkezeti szakértői részszakterület)

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá különleges szerkezetek szakértése.

 

6. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.  melléklet IV.  pontjában foglalt táblázat D:18 mezője helyébe a következő mező lép:

 

Szakmagyakorlási terület megnevezése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)

(18.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület geotechnikai szakértői részszakterület)

Talajvizsgálati jelentések, sík- és mélyalapok, alapmegerősítések, földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek, föld alatti műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások, támszerkezetek geotechnikai szakértése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

A rendelet a kihirdetését követő napon – 2020. május 27-én – lépett hatályba.