dec.
14

Otthonteremtési, foglalkoztatási, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő tárgyú jogszabálymódosítások

A Magyar Közlöny 2020. december 11-én megjelent 275. és 276. száma több fontos jogszabálymódosítást tartalmaz.

A 275. számban megjelent az egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi CXXXIII. törvény.

A módosítás érinti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, amely alapján családi otthonteremtési kedvezmény felhasználásával történő ingatlanvásárlás mentessé vélik a visszterhes vagyonátruházási illeték alól.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása szerint az általános forgalmi adó mértéke 5%, amennyiben:

a) építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére az építési engedély 2022. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2022. december 31. napján bejelentették.

A jogszabály tartalmazza még a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény módosítását.

A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.


A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény szerint az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását kormányrendeletben meghatározottak szerint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokkal is segíti. Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyilvántartásba vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet is nyújthat.

Az állami foglalkoztatási szerv foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszony megtartását elősegítő támogatásokat nyújthat. Támogatás a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alapból vagy európai uniós forrásból nyújtható, a támogatásban részesülővel hatósági szerződés kötése szükséges.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi megtartását a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi, amely szerv által lefolytatott ellenőrzés és eljárás szabályait e törvény tartalmazza.

A törvény 2021. március 1-jén lép hatályba.


A Közlöny ugyancsak tartalmazza a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXXVI. törvényt. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása érinti a békéltető testület eljárása során keletkezett iratok kézbesítésének szabályait, valamint azt, hogy a jogkövetkezmények meghatározásakor mely körülményeket kell figyelembe venni.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása érinti – többek között – a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, a vásárlásra felhívás esetén jelentős információ szabályait.

A jogszabály a kihirdetését követő napon, azaz 2020. december 12-én lépett hatályba. 


Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXXVII. törvény módosítása tartalmazza a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítását is


A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXXXIX. törvény érinti a Balaton Fejlesztési Tanács, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagjaira vonatkozó szabályokat.

A jogszabály a kihirdetését követő ötödik napon, azaz 2020. december 16-án lép hatályba.


A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról szóló 11/2020. (XII. 11.) MEKH rendelet előírásai alapján:

1. Biogázból (ide nem értve a hulladéklerakóból származó gázt és a szennyvízkezelő létesítményben előállított gázt) előállított villamos energia támogatott ára: 29,76 Ft/kWh.
2. Hulladéklerakóból származó gázból előállított villamos energia támogatott ára: 17,82 Ft/kWh. Az 1. és 2. pont szerinti támogatási mértékek nem vonatkoznak az alternatív barna prémium esetére.

A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Magyar Közlöny 275. szám


A Magyar Közlöny 276. számában megjelent a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről szóló 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet, amely alapján a védett vásárlási idősáv a Kormány ezzel ellentétes döntéséig felfüggesztésre kerül.

A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2020. december 12-én lépett hatályba.
Magyar Kötlöny 276. szám