ápr.
30

Pandémia okán bevezetett veszélyhelyzettel összefüggő jogszabálymódosítások – MK 73.

A Magyar Közlöny 73. számában megjelent több, a pandémia okán bevezetett veszélyhelyzettel összefüggő jogszabálymódosítás.

 

A koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről szóló 203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet szerint a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályai nem terjednek ki arra a  személyre, aki a  határátlépés során a  koronavírus elleni védettségét a  védettségi igazolvánnyal és a  védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja, valamint arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, és az  ezen ország által a  részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja.

A rendelet a kihirdetése napján, 2021. április 29-én 23 órakor lépett hatályba.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítását, amely szerint a bértámogatás a rendelet szerinti teljes időtartamra – 2021. év január, február, március és április hónapjára - külön kérelem benyújtása nélkül meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a  kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. május 5. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.

A rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására, valamint a rendszeres kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához szükséges űrlapokra vonatkozó – módosítását.

A rendelet tartalmazza még a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítását is.

A rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon, azaz 2021. május 14-én lép hatályba.

Magyar Közlöny 73. szám