dec.
07

Szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedések

A Magyar Közlöny 269. számában megjelent több, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó jogszabály.

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, gyámhatósági eljárásokkal kapcsolatos intézkedéseket, a veszélyhelyzet ideje alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket és a bölcsődében ellátott, valamint a köznevelési és szakképző intézményekben jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére intézményi gyermekétkeztetés biztosításának részletszabályait tartalmazza.

Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalók egészségügyi alkalmassági tanúsítványainak meghosszabbításáról és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, valamint vizsgáztatásának általános szabályainak – veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó – részletszabályairól rendelkezik.

Magyar Közlöny 269. szám