jún.
11

A Magyar Közlöny 107. számában megjelent több, a koronavírus okozta veszélyhelyzettel összefüggő jogszabály.

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján a hiteltörlesztési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.

A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint:

a.Az általános adókedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

b.A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség.

c.2021-ben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

d.A jogszabály meghatározza a Széchenyi Pihenő Kártya formájában béren kívüli juttatásként adható összeg emelésének mértékét.


Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a  megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.


A veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggő eltérő szabályok megállapításáról szóló 322/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet előírásai alapján az engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya 2020. december 15-e és 2021. november 23-a közötti időben járt vagy jár le, meghosszabbodik az  engedély hatályának lejártától számított további egy évvel. Ha az említett engedélyek vonatkozásában 2020. december 15-e és e rendelet hatálybalépése – 2021. június 10. - közötti időszakban az engedély hatályának lejártával összefüggésben a hatóság kötelezettséget állapított meg, a kötelezettségnek nem kell eleget tenni. A már kifizetett bírság visszatérítése iránt a hatóság intézkedik. Ha a rendelet hatálybalépésekor az engedélyek vonatkozásában az engedély hatályának lejártával összefüggésben eljárás van folyamatban, a hatóság az eljárást megszünteti.

A rendeletek a kihirdetésüket követő napon, 2021. június 10-én lép hatályba.


A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Albán Köztársasággal és Marokkói Királysággal összefüggő módosításáról szóló 22/2021. (VI. 9.) KKM rendelet alapján Magyarország az alábbi országokkal a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött:

a) Albán Köztársaság,

b) Bahreini Királyság,

c) Ciprusi Köztársaság,

d) Cseh Köztársaság,

e) Észak-macedón Köztársaság,

f) Georgia,

g) Horvát Köztársaság,

h) Marokkói Királyság,

i) Moldovai Köztársaság,

j) Mongólia,

k) Montenegrói Köztársaság,

l) Szerb Köztársaság,

m) Szlovák Köztársaság,

n) Szlovén Köztársaság,

o) Török Köztársaság.

Magyar Közlöny 107.szám