máj.
25

Ismét enyhülnek a védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályok

A Magyar Közlöny 94. és 95. számában megjelentek a koronavírus okozta veszélyhelyzetre, valamint a védelmi intézkedések enyhítésére vonatkozó jogszabályok.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvény a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbítja.

A törvény 2021. május 22-én lép hatályba.


A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet szerint az ötmilliomodik koronavírus elleni vakcina bedását követően az alábbi szabályok lépnek életbe:

1. a kijárási tilalom megszűnik;

2. az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;

3. eltörlésre kerül a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség;

4. szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;

5. magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;

6. szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;

7. egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

8. egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

9. a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;

10. 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.


A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása szerint a házasságkötés és a temetés nem minősül rendezvénynek, az általános szabályok ezekre az esetekre nem vonatkoznak.

A rendelet, a rendezvényekre vonatkozó szabályok között említi - a családi, a zenés, táncos, valamint kulturális rendezvényeken túl, az egyik körbe sem tartozó - egyéb rendezvényeket. Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, azon az ott foglalkoztatottakon kívül kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. A rendezvény szervezője, valamint a rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

A rendelet hatályba lépésének időpontja - a Magyar Közlöny 95. számában megjelent, a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről szóló 4/2021. (V. 22.) BM határozat alapján - 2021. május 23.


A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2021. (V. 21.) Korm. rendelet az ideiglenes hatérellenőrzésre vonatkozó szabályokat 2021. június 23-ig meghosszabbította.

Az egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló applikáció veszélyhelyzet idején történő használatával összefüggő módosításáról szóló 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet szerint a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.


A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletben található felsorolás tartalmazza az egyes jogszabályok hatályban tartására, vagy hatályon kívül helyezésére vonatkozó intézkedéseket.


A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 273/2021. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai alapján a külpolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap, hogy a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg azon államokat, amelyek védettségi igazolását Magyarország egyoldalúan elismeri.

A felhatalmazás alapján megszületett, a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet szerint Magyarország Románia tekintetében elfogadja az ott kiadott oltási igazolások érvényességét.


A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény hatálya a gazdasági társaságokon túl kiterjed a köztestületekre is. A jogszabály tartalmazza a tényleges tulajdonosi nyilvántartás általános szabályait, a nyilvántartásra vonatkozó adatfeltöltési, adatmódosítási előírásokat, valamint a nyilvántartásban szereplő adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérdéseket is.

A törvény alapján a nyilvántartó szerv a “megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltatóval szemben jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A jogszabály szabályozza továbbá a központi bankszámla-nyilvántartás működésére, valamint a központi széfnyilvántartás működésére vonatkozó szabályokat.

A törvény a kihirdetését követő napon, 2021. május 22-én lép hatályba.