nov.
12

Veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazása

A Magyar Közlöny 244. számában megjelent a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet.

A rendelet szabályai alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény – távmunkavégzés eltérő munkavédelmi szabályairól szóló - 86/A. §-át nem kell alkalmazni, a munkáltató és a munkavállaló az általános szabályoktól eltérően is megállapodhatnak a távmunkavégzéssel kapcsolatban. Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

A rendelet alapján a munkáltató havonta hozzájárulhat a munkavállaló távmunkavégzésből fakadó költségeihez az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeggel, amennyiben a munkavállaló más költséget a távmunkavégzéssel kapcsolatban nem számol el.

A munkáltató és a munkavállaló a veszélyhelyzet ideje alatt végzett távmunka tekintetében – külön megállapodásban - eltérhetnek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény – távmunkavégzésről szóló -196. §-ától.

A rendelet a kihirdetését követő napon – 2020. november 12-én - lép hatályba.