Küldöttgyűlés

A Magyar Mérnöki Kamara legfőbb szerve az országos Küldöttgyűlés, amelyet a területi kamarák, valamint a szakmai tagozatok szavazati joggal rendelkező küldöttei alkotnak. A küldötteket a területi kamarák, illetve a szakmai tagozatok taggyűlésein, illetve küldöttgyűlésein a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya és saját alapszabályuk, illetve ügyrendjük rendelkezései szerint választják meg. Megbízatásuk időtartamát az őket delegáló szerv határozza meg azzal, hogy az a négy évet nem haladhatja meg. A Küldöttgyűlést évente legalább egyszer ülésezik, az ülést az Országos Elnökség hívja össze meghívó kiküldésével.